thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 621.815 TR-C
    Nhan đề: Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí.

DDC 621.815
Tác giả CN Trịnh Chất
Nhan đề Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí.T.2 /Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục Việt Nam,2016
Mô tả vật lý 231 tr ;27 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KTCN005013-5
00000000naa a2200000 a 4500
00121356
0022
004LTGU190021671
008190822s2016 vm| vie
0091 0
039|y20190822190900|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a621.815|bTR-C
1001|aTrịnh Chất
245|aTính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí.|nT.2 /|cTrịnh Chất, Lê Văn Uyển
250|aTái bản lần thứ 13
260|aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2016
300|a231 tr ;|c27 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KTCN005013-5
890|a3|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KTCN005015 Kho Sách giáo trình 621.815 TR-C Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 KTCN005014 Kho Sách giáo trình 621.815 TR-C Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KTCN005013 Kho Sách giáo trình 621.815 TR-C Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:14-11-2022