thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.4 MA-H
    Nhan đề: Xã hội học văn hóa /
DDC 306.4
Tác giả CN Mai Văn Hai
Nhan đề Xã hội học văn hóa / Mai Văn Hai, Mai Kiệm
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2018
Mô tả vật lý 326tr. ; 23cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm về văn hoá để hiểu biết thêm về xã hội học văn hoá với tư cách là một chuyên ngành khoa học. Một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học văn hoá, các yếu tố cơ bản và các hình thức tồn tại của văn hoá. Sự vận hành của văn hoá trong đời sống xã hội
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Xã hội học
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000475-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00121775
0022
00437AB8028-66F3-4FB0-9A14-326701160A65
005202011231110
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049561801|c135000 VNĐ
039|a20201123111034|bkontm|c20201116141116|dquyenntl|y20201113095651|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306.4|bMA-H
100 |aMai Văn Hai
245 |aXã hội học văn hóa / |cMai Văn Hai, Mai Kiệm
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2018
300 |a326tr. ; |c23cm.
504|aThư mục: tr. 319-326
520 |aTrình bày khái niệm về văn hoá để hiểu biết thêm về xã hội học văn hoá với tư cách là một chuyên ngành khoa học. Một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học văn hoá, các yếu tố cơ bản và các hình thức tồn tại của văn hoá. Sự vận hành của văn hoá trong đời sống xã hội
653 |aVăn hóa
653 |aXã hội học
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000475-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/xã hội học văn hóathumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000475 Kho Sách tham khảo 306.4 MA-H Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000476 Kho Sách tham khảo 306.4 MA-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102000477 Kho Sách tham khảo 306.4 MA-H Sách tham khảo tiếng Việt 3 Hạn trả:22-07-2021