thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306 HO-N
    Nhan đề: Nhân học văn hoá Việt Nam /
DDC 306
Tác giả CN Hoàng Nam
Nhan đề Nhân học văn hoá Việt Nam / Hoàng Nam
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2019
Mô tả vật lý 308tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát nội dung cơ bản về Nhân học văn hoá Việt Nam ; tiền đề văn hoá; nhân học văn hoá các dân tộc hệ ngôn ngữ Nam Á, Thái, Hán - Tạng, Mông - Dao, Nam Đảo; sự biến đổi văn hoá cùng các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị văn hoá dân tộc
Từ khóa Nhân học văn hoá
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102000681-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121959
0022
00426EFBDCD-654B-4618-80D9-CF9C5AF6899D
005202011230928
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047024308|c108000 VNĐ
039|a20201123092815|bquyenntl|y20201119100041|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a306|bHO-N
100 |aHoàng Nam
245 |aNhân học văn hoá Việt Nam / |cHoàng Nam
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2019
300 |a308tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày khái quát nội dung cơ bản về Nhân học văn hoá Việt Nam ; tiền đề văn hoá; nhân học văn hoá các dân tộc hệ ngôn ngữ Nam Á, Thái, Hán - Tạng, Mông - Dao, Nam Đảo; sự biến đổi văn hoá cùng các giải pháp bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị văn hoá dân tộc
653 |aNhân học văn hoá
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102000681-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhân học văn hóa vnthumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000681 Kho Sách tham khảo 306 HO-N Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102000682 Kho Sách tham khảo 306 HO-N Sách tham khảo tiếng Việt 2 Hạn trả:22-07-2021
3 102000683 Kho Sách tham khảo 306 HO-N Sách tham khảo tiếng Việt 3