thông tin biểu ghi
DDC 895.922
Tác giả CN Võ Tấn Cường
Nhan đề Trăng mộng du : Thơ / Võ Tấn Cường, Lê Quang Vui
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 169tr. : tranh vẽ ; 24cm.
Từ khóa Thơ
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003740
00000000nam#a2200000ui#4500
00127992
0022
0042D1689F7-EA47-425A-A255-9700190AEB19
005202106100854
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046860570|c100000 VNĐ
039|y20210610085414|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bVO-C
100 |aVõ Tấn Cường
245 |aTrăng mộng du : |bThơ / |cVõ Tấn Cường, Lê Quang Vui
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bVăn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a169tr. : |btranh vẽ ; |c24cm.
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003740
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003740 Kho Sách tham khảo 895.922 VO-C Sách tham khảo tiếng Việt 1