thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 IR-C
    Nhan đề: Mình sinh ra đâu phải để buồn /
DDC 895.922
Tác giả CN Iris Cao
Nhan đề Mình sinh ra đâu phải để buồn / Iris Cao, Hamlet Trương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Văn học ; Công ty Truyền thông Giải trí Kim Tượng, 2017
Mô tả vật lý 156tr. : ảnh ; 21cm.
Từ khóa Tản văn
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003748
00000000nam#a2200000ui#4500
00128000
0022
00482EB57F9-AB31-4686-B2B7-1AB12F1E4427
005202106101526
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049543692|c75000 VNĐ
039|y20210610152641|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bIR-C
100 |aIris Cao
245 |aMình sinh ra đâu phải để buồn / |cIris Cao, Hamlet Trương
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH. ; Tp. Hồ Chí Minh : |bVăn học ; Công ty Truyền thông Giải trí Kim Tượng, |c2017
300 |a156tr. : |bảnh ; |c21cm.
653 |aTản văn
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003748
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003748 Kho Sách tham khảo 895.922 IR-C Sách tham khảo tiếng Việt 1