thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 Tre
    Nhan đề: Trễ còn hơn không bao giờ.
DDC 895.922
Nhan đề Trễ còn hơn không bao giờ. T.1 : Tuyển tập truyện ngắn về cuộc sống = Better late than never! / Lê Hồng Bảo, Triệu Huấn, Nguyễn Thị Thu Huệ... ; Tôn Thất Lan tuyển chọn, dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014
Mô tả vật lý 167tr. ; 21cm.
Tùng thư Hạt giống tâm hồn
Phụ chú Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
Từ khóa Truyện ngắn
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003755
00000000nam#a2200000ui#4500
00128007
0022
00431293701-255B-47D9-900F-F41CE92A5A41
005202106110848
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c36000 VNĐ
039|y20210611084835|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avie
082 |a895.922|bTre
245 |aTrễ còn hơn không bao giờ. |nT.1 : |bTuyển tập truyện ngắn về cuộc sống = Better late than never! / |cLê Hồng Bảo, Triệu Huấn, Nguyễn Thị Thu Huệ... ; Tôn Thất Lan tuyển chọn, dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2014
300 |a167tr. ; |c21cm.
490 |aHạt giống tâm hồn
500 |aChính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
653 |aTruyện ngắn
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003755
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003755 Kho Sách tham khảo 895.922 Tre Sách tham khảo tiếng Việt 1