thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 Đai
    Nhan đề: Đài tiếng nói Việt Nam :
DDC 895.922
Nhan đề Đài tiếng nói Việt Nam : Thơ & Nhạc / Ngô Huyền Anh, Tường Anh, Trịnh Bích Ba... ; S.t., tuyển chọn: Trần Nhật Dương...
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2020
Mô tả vật lý 379tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: VOV - Tiếng nói Việt Nam
Từ khóa Nhạc
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102003768-70
00000000nam#a2200000ui#4500
00128018
0022
004C12C0F5E-09E0-48C8-8B4D-1C378339E11A
005202110221459
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043070750
039|a20211022145659|bquyenntl|y20210621085710|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bĐai
245 |aĐài tiếng nói Việt Nam : |bThơ & Nhạc / |cNgô Huyền Anh, Tường Anh, Trịnh Bích Ba... ; S.t., tuyển chọn: Trần Nhật Dương...
260 |aH. : |bVăn học, |c2020
300 |a379tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: VOV - Tiếng nói Việt Nam
653 |aNhạc
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102003768-70
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003770thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003768 Kho Sách tham khảo 895.922 Đai Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102003769 Kho Sách tham khảo 895.922 Đai Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102003770 Kho Sách tham khảo 895.922 Đai Sách tham khảo tiếng Việt 3