thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 650.1 LE-D
    Nhan đề: Người truyền cảm hứng /
DDC 650.1
Tác giả CN Lê Thẩm Dương
Nhan đề Người truyền cảm hứng / Lê Thẩm Dương
Thông tin xuất bản H. : Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò, 2018
Mô tả vật lý 197tr. : hình ảnh ; 20cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Phần tiếp theo của Best seller "Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công"
Từ khóa Thành công
Từ khóa Khởi nghiệp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102003772
00000000nam#a2200000ui#4500
00128020
0022
0043D0099B7-DEA5-43A9-80CC-B3FDFCB75582
005202110221442
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c250000 VNĐ
039|a20211022143943|bquyenntl|y20210621090938|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a650.1|bLE-D
100 |aLê Thẩm Dương
245 |aNgười truyền cảm hứng / |cLê Thẩm Dương
260 |aH. : |bSinh viên Việt Nam - Hoa học trò, |c2018
300 |a197tr. : |bhình ảnh ; |c20cm.
500 |aĐTTS ghi: Phần tiếp theo của Best seller "Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công"
653 |aThành công
653 |aKhởi nghiệp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102003772
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102003772thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003772 Kho Sách tham khảo 650.1 LE-D Sách tham khảo tiếng Việt 1