thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 604.2 Vek
    Nhan đề: Vẽ kỹ thuật /

DDC 604.2
Nhan đề Vẽ kỹ thuật / Lê Ngọc Tuyền chủ biên ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 316tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Từ khóa Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Tuyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Trọng Hiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Uyên
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002039-48
00000000nam#a2200000ui#4500
00131464
0021
004B4A4A694-2CF1-4861-9C78-C5A1B4E8B300
005202211031458
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047388974|c71000 VNĐ
039|a20221103145804|bquyenntl|y20221101093949|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a604.2|bVek
245 |aVẽ kỹ thuật / |c Lê Ngọc Tuyền chủ biên ... [và những người khác].
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a316tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
653 |aVẽ kỹ thuật
700 |aLê Ngọc Tuyền|eCh.b.
700 |aNguyễn Đình Trọng Hiếu
700 |aNguyễn Thị Kim Uyên
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002039-48
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002048thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002039 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 1
2 101002040 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 2
3 101002041 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 3
4 101002042 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 4
5 101002043 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 5
6 101002044 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 6
7 101002045 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 7
8 101002046 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 8
9 101002047 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 9
10 101002048 Kho Sách giáo trình 604.2 Vek Sách giáo trình 10