thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 624.1 CH-A
    Nhan đề: Nền móng /

DDC 624.1
Tác giả CN Châu Ngọc Ẩn
Nhan đề Nền móng / Châu Ngọc Ẩn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 580tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
Tóm tắt Giới thiệu nguyên lí cơ bản của nền móng, đặc biệt là các phương pháp tính móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt
Từ khóa Kĩ thuật xây dựng
Từ khóa Nền móng
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002049-58
00000000nam#a2200000ui#4500
00131465
0021
0044715D8AB-5FA7-4739-B349-F8100F2AFC63
005202211031458
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047367153|c87000 VNĐ
039|a20221103145836|bquyenntl|y20221101094234|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a624.1|bCH-A
100 |aChâu Ngọc Ẩn
245 |aNền móng / |cChâu Ngọc Ẩn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a580tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
520 |aGiới thiệu nguyên lí cơ bản của nền móng, đặc biệt là các phương pháp tính móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt
653 |aKĩ thuật xây dựng
653 |aNền móng
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002049-58
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002057thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002049 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 1
2 101002050 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 2
3 101002051 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 3
4 101002052 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 4
5 101002053 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 5
6 101002054 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 6
7 101002055 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 7
8 101002056 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 8
9 101002057 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 9
10 101002058 Kho Sách giáo trình 624.1 CH-A Sách giáo trình 10