thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 628.3 BU-T
    Nhan đề: Sổ tay hướng dẫn thiết kế các công trình xử lý sinh học /

DDC 628.3
Tác giả CN Bùi Xuân Thành
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn thiết kế các công trình xử lý sinh học / Bùi Xuân Thành
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả vật lý 59tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Trình bày tóm tắt các thông số thiết kế của các công trình xử lý sinh học, bao gồm quá trình xử lý sinh học hiếu khí, kỵ khí, hồ tự nhiên, và một số công nghệ cải tiến/kết hợp...
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Công trình
Từ khóa Xử lí sinh học
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): 101002081-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00131468
0021
004B0A38B7E-38B8-47F5-BF21-CBDE5FE891BF
005202211031500
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786047314096|c15000 VNĐ
039|a20221103150027|bquyenntl|y20221101150749|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a628.3|bBU-T
100 |aBùi Xuân Thành
245 |aSổ tay hướng dẫn thiết kế các công trình xử lý sinh học / |cBùi Xuân Thành
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2012
300 |a59tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aTrình bày tóm tắt các thông số thiết kế của các công trình xử lý sinh học, bao gồm quá trình xử lý sinh học hiếu khí, kỵ khí, hồ tự nhiên, và một số công nghệ cải tiến/kết hợp...
653 |aThiết kế
653 |aCông trình
653 |aXử lí sinh học
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): 101002081-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002082thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002081 Kho Sách giáo trình 628.3 BU-T Sách giáo trình 1
2 101002082 Kho Sách giáo trình 628.3 BU-T Sách giáo trình 2
3 101002083 Kho Sách giáo trình 628.3 BU-T Sách giáo trình 3
4 101002084 Kho Sách giáo trình 628.3 BU-T Sách giáo trình 4
5 101002085 Kho Sách giáo trình 628.3 BU-T Sách giáo trình 5