thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.9 TR-H
    Nhan đề: Mastercam: Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC /

DDC 621.9
Tác giả CN Trần Ngọc Hiền
Nhan đề Mastercam: Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC / Trần Ngọc Hiền (ch.b.), Trần Vĩnh Hưng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 459tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mastercam thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy phay, máy tiện, máy cắt dây, máy khoan, máy xoi CNC như: các lệnh thiết lập cấu hình, quản lí tệp, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh hỗ trợ vẽ...
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Chế tạo máy
Từ khóa Phần mềm Mastercam
Tác giả(bs) CN Trần Vĩnh Hưng
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002107-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00131477
0021
00452BA9242-FB6F-4028-B1C8-47D5DB96C6D4
005202211031503
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046711094|c265000 VNĐ
039|a20221103150351|bquyenntl|c20221102084132|dhoangnh|y20221102084049|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.9|bTR-H
100 |aTrần Ngọc Hiền
245 |aMastercam: Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC / |cTrần Ngọc Hiền (ch.b.), Trần Vĩnh Hưng
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2018
300 |a459tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aHướng dẫn sử dụng phần mềm Mastercam thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy phay, máy tiện, máy cắt dây, máy khoan, máy xoi CNC như: các lệnh thiết lập cấu hình, quản lí tệp, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh hỗ trợ vẽ...
653 |aThiết kế
653 |aChế tạo máy
653 |aPhần mềm Mastercam
700|aTrần Vĩnh Hưng
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002107-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002108thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002107 Kho Sách giáo trình 621.9 TR-H Sách giáo trình 1
2 101002108 Kho Sách giáo trình 621.9 TR-H Sách giáo trình 2