thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 371.1 MA-S
    Nhan đề: Đào tạo giáo viên trở thành người chuyên nghiệp :

DDC 371.1
Tác giả CN Manabu Sato
Nhan đề Đào tạo giáo viên trở thành người chuyên nghiệp : Thiết kế nền tảng cho cải cách đào tạo giáo viên / Manabu Sato ; Nguyễn Quốc Vương dịch
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2022
Mô tả vật lý 197tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Đưa ra các nguy cơ mà giáo viên ở hiện trường trường học đang trải nghiệm trong thực tế. Trình bày về con đường đào tạo giáo viên như một người chuyên nghiệp, thiết kế nền tảng cho chính sách giáo viên, cải cách đào tạo giáo viên thích hợp với thế kỷ 21
Từ khóa Giáo viên
Từ khóa Đào tạo
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002120-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00131489
0021
00432A1F3C1-F581-4DFC-A3DB-ECCF660C8529
005202211250954
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-356-273-6|c110000 VNĐ
039|a20221125095406|bhoangnh|y20221125085705|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a371.1|bMA-S
100 |aManabu Sato
245 |aĐào tạo giáo viên trở thành người chuyên nghiệp : |bThiết kế nền tảng cho cải cách đào tạo giáo viên / |cManabu Sato ; Nguyễn Quốc Vương dịch
260 |aH. : |bDân trí, |c2022
300 |a197tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aĐưa ra các nguy cơ mà giáo viên ở hiện trường trường học đang trải nghiệm trong thực tế. Trình bày về con đường đào tạo giáo viên như một người chuyên nghiệp, thiết kế nền tảng cho chính sách giáo viên, cải cách đào tạo giáo viên thích hợp với thế kỷ 21
653 |aGiáo viên
653 |aĐào tạo
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002120-1
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002120thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002120 Kho Sách giáo trình 371.1 MA-S Sách giáo trình 1
2 101002121 Kho Sách giáo trình 371.1 MA-S Sách giáo trình 2