thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 370.7 Gia
    Nhan đề: Giáo trình Giáo dục học.

DDC 370.7
Nhan đề Giáo trình Giáo dục học. T.1 / Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn...
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 280tr. : bảng ; 24cm.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Giáo dục học
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Hồng Vinh
Tác giả(bs) CN Từ Đức Văn
Tác giả(bs) CN Trần Thị Tuyết Oanh
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): 101002124-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00131491
0021
0040BD885B4-92E3-4B01-B204-0268B864F963
005202211250955
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-54-9045-7|c80000 VNĐ
039|a20221125095548|bhoangnh|y20221125090546|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370.7|bGia
245 |aGiáo trình Giáo dục học. |nT.1 / |cPhan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn...
250 |aIn lần thứ 3
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a280tr. : |bbảng ; |c24cm.
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo dục học
700 |aPhạm Thị Hồng Vinh
700 |aTừ Đức Văn
700 |aTrần Thị Tuyết Oanh
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(2): 101002124-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002124thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002124 Kho Sách giáo trình 370.7 Gia Sách giáo trình 1
2 101002125 Kho Sách giáo trình 370.7 Gia Sách giáo trình 2