thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 372.4 VU-N
    Nhan đề: Nghệ thuật đọc diễn cảm /

DDC 372.4
Tác giả CN Vũ Nho
Nhan đề Nghệ thuật đọc diễn cảm / Vũ Nho
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 1999
Mô tả vật lý 117tr. ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày lịch sử, ý nghĩa, các hình thức đọc diễn cảm. Những vấn đề cơ bản của nghệ thuật đọc diễn cảm và thực hành đọc diễn cảm
Từ khóa Đọc diễn cảm
Từ khóa Kĩ năng đọc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131509
0022
004DF8AC432-E4C6-4166-A2C8-F4ACD11E3E8B
005202302090938
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |c11000 VNĐ
039|a20230209093815|bquyenntl|y20230209092247|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.4|bVU-N
100 |aVũ Nho
245 |aNghệ thuật đọc diễn cảm / |cVũ Nho
260 |aH. : |bThanh niên, |c1999
300 |a117tr. ; |c19cm.
520 |aTrình bày lịch sử, ý nghĩa, các hình thức đọc diễn cảm. Những vấn đề cơ bản của nghệ thuật đọc diễn cảm và thực hành đọc diễn cảm
653 |aĐọc diễn cảm
653 |aKĩ năng đọc
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/doc dien cam.jpgthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào