thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Thu Bồn
Nhan đề Thu Bồn tác phẩm : Tiểu thuyết / Thu Bồn
Nhan đề T.4
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2022
Mô tả vật lý 1059tr. ; 21cm.
Từ khóa Tiểu thuyết
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102005174-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00131669
0022
0048521EBCB-31D7-4E63-B18C-1676B1E19B07
005202303200927
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786049991189
039|a20230320092711|bhoangnh|c20230320091734|dhoangnh|y20230320083924|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bTH-B
100 |aThu Bồn
245 |aThu Bồn tác phẩm : |bTiểu thuyết / |cThu Bồn
245|nT.4
260 |aH. : |bVăn học, |c2022
300 |a1059tr. ; |c21cm.
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102005174-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005175thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005174 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005175 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005176 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 3