thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 Ket
    Nhan đề: Kế toán hành chính sự nghiệp :

DDC 657
Tác giả CN Mai Thị Hoàng Minh
Nhan đề Kế toán hành chính sự nghiệp : (Cập nhật theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư 89/2021/TT-BTC) / Mai Thị Hoàng Minh, Phạm Quang Huy, Đậu Thị Kim Thoa, ...
Thông tin xuất bản TP. HCM : Kinh tế TP. HCM
Mô tả vật lý 304tr. : Minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Khoa Kế toán - Bộ môn Kế toán công
Từ khóa Kế toán
Từ khóa Hành chính sự nghiệp
Tác giả(bs) CN Mai Thị Hoàng Minh
Tác giả(bs) CN Đậu Thị Kim Thoa
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Huy
Tác giả(bs) CN Lê Thị Cẩm Hồng
Tác giả(bs) CN Phan Thị Thúy Quỳnh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131977
0021
004377E5589-44F4-4D0F-9EAD-9BE2B0098124
005202305261424
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20230526142428|bquyenntl|c20230526140847|dquyenntl|y20230526090147|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bKet
100 |aMai Thị Hoàng Minh
245 |aKế toán hành chính sự nghiệp : |b(Cập nhật theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư 89/2021/TT-BTC) / |cMai Thị Hoàng Minh, Phạm Quang Huy, Đậu Thị Kim Thoa, ...
260 |aTP. HCM : |bKinh tế TP. HCM
300 |a304tr. : |bMinh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Khoa Kế toán - Bộ môn Kế toán công
653 |aKế toán
653 |aHành chính sự nghiệp
700 |aMai Thị Hoàng Minh|eĐồng tác giả
700 |a Đậu Thị Kim Thoa|eĐồng tác giả
700 |aPhạm Quang Huy|eĐồng tác giả
700|aLê Thị Cẩm Hồng|eĐồng tác giả
700|aPhan Thị Thúy Quỳnh|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kế toán hành chính sự nghiệpthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào