thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 Kie
    Nhan đề: Kiểm toán /

DDC 657
Nhan đề Kiểm toán / Trần Thị Giang Tân, Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng, ....
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản TP. HCM : Lao động, 2021
Mô tả vật lý 654tr. : Minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Khoa Kế toán - Bộ môn Kiểm toán
Từ khóa Kiểm toán
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131978
0021
00480CAEE99-95C4-4ABF-809F-E675E4C2AB03
005202305261423
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230526142326|bquyenntl|c20230526140655|dquyenntl|y20230526091413|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bKie
245 |aKiểm toán / |cTrần Thị Giang Tân, Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng, ....
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aTP. HCM : |bLao động, |c2021
300 |a654tr. : |bMinh họa ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Khoa Kế toán - Bộ môn Kiểm toán
653 |aKiểm toán
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kiem toanthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào