thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 PH-H
    Nhan đề: Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công /

DDC 657
Tác giả CN Phạm Quang Huy
Nhan đề Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công / Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản TP. HCM : Trường ĐH KInh tế TP. HCM
Mô tả vật lý 247tr. : Minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa Tài chính
Từ khóa Kế toán
Từ khóa Khu vực công
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131979
0021
004BC3F2947-971D-46ED-BE63-3D46AA8375E7
005202305261425
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20230526142503|bquyenntl|c20230526140959|dquyenntl|y20230526092439|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bPH-H
100 |aPhạm Quang Huy
245 |aCơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công / |cPhạm Quang Huy
260 |aTP. HCM : |bTrường ĐH KInh tế TP. HCM
300 |a247tr. : |bMinh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
653 |aTài chính
653 |aKế toán
653 |aKhu vực công
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực côngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào