thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 Kha
    Nhan đề: Khai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Toyota 1ZZ-FE :

DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Minh Nhựt
Nhan đề Khai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Toyota 1ZZ-FE : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Minh Nhựt, Lê Minh Khánh, Lý Công Hậu, ...; GVHD: Nguyễn Tấn Được
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 70tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Mạch điện
Từ khóa Động cơ phun xăng
Từ khóa Toyota 1ZZ-FE
Tác giả(bs) CN Lê Minh Khánh
Tác giả(bs) CN Lý Công Hậu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Được
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000763
00000000nam#a2200000ui#4500
00132029
0024
004EA38FEEE-7150-4163-86F9-8CA986F234F0
005202309120944
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912094439|bquyenntl|c20230911140033|dhoangnh|y20230911135610|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8|bKha
100 |aNguyễn Minh Nhựt
245 |aKhai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Toyota 1ZZ-FE : |bĐồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / |cNguyễn Minh Nhựt, Lê Minh Khánh, Lý Công Hậu, ...; GVHD: Nguyễn Tấn Được
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a70tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aMạch điện
653 |aĐộng cơ phun xăng
653 |aToyota 1ZZ-FE
700 |aLê Minh Khánh|eĐồng tác giả
700 |aLý Công Hậu|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Tấn Được|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000763
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000763thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000763 Kho Luận Án – Luận Văn 621.8 Kha Khóa Luận 1