thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 Ngh
    Nhan đề: Nghiên cứu tính toán thiết kế mô hình máy ép đóng kiện vỏ lon nhôm đồ uống :

DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Trường Duy
Nhan đề Nghiên cứu tính toán thiết kế mô hình máy ép đóng kiện vỏ lon nhôm đồ uống : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí / Nguyễn Trường Duy, Đỗ Tiêu Bo, Nguyễn Đức Phú...; CBHD: Huỳnh Minh Huy, Đoàn Hữu Liêm
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 98tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Nghiên cứu
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Máy ép kim loại
Tác giả(bs) CN Huỳnh Minh Huy
Tác giả(bs) CN Đỗ Tiêu Bo
Tác giả(bs) CN Đoàn Hữu Liêm
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000764
00000000nam#a2200000ui#4500
00132030
0024
004CC9DF9ED-9FE4-4226-85D0-E0F05D00B240
005202309120945
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912094513|bquyenntl|y20230911135906|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8|bNgh
100 |aNguyễn Trường Duy
245 |aNghiên cứu tính toán thiết kế mô hình máy ép đóng kiện vỏ lon nhôm đồ uống : |b Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí / |cNguyễn Trường Duy, Đỗ Tiêu Bo, Nguyễn Đức Phú...; CBHD: Huỳnh Minh Huy, Đoàn Hữu Liêm
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a98tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aNghiên cứu
653 |aThiết kế
653 |aMáy ép kim loại
700 |aHuỳnh Minh Huy|eNgười hướng dẫn
700 |aĐỗ Tiêu Bo|eĐồng tác giả
700 |aĐoàn Hữu Liêm|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000764
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000764thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000764 Kho Luận Án – Luận Văn 621.8 Ngh Khóa Luận 1