thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 NG-T
    Nhan đề: Chế tạo hệ thống chiếu sáng tự động cho xe máy :

DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Tiền
Nhan đề Chế tạo hệ thống chiếu sáng tự động cho xe máy : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / Nguyễn Văn Tiền, Trần Hoàng Duy, Phan Quốc Thắng; GVHD: Huỳnh Văn Lộc
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 60tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Chế tạo
Từ khóa Chiếu sáng tự động
Từ khóa Xe máy
Tác giả(bs) CN Trần Hoàng Duy
Tác giả(bs) CN Huỳnh Văn Lộc
Tác giả(bs) CN Phan Quốc Thắng
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000765
00000000nam#a2200000ui#4500
00132031
0024
00401E95DB8-1400-4914-B141-D4DE225575CB
005202309120945
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912094552|bquyenntl|y20230911140357|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Tiền
245 |aChế tạo hệ thống chiếu sáng tự động cho xe máy : |bĐồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / |cNguyễn Văn Tiền, Trần Hoàng Duy, Phan Quốc Thắng; GVHD: Huỳnh Văn Lộc
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a60tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aChế tạo
653 |aChiếu sáng tự động
653 |aXe máy
700 |aTrần Hoàng Duy|eĐồng tác giả
700 |aHuỳnh Văn Lộc|eNgười hướng dẫn
700 |aPhan Quốc Thắng|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000765
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000765thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000765 Kho Luận Án – Luận Văn 621.8 NG-T Khóa Luận 1