thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 Ngh
    Nhan đề: Nghiên cứu tính toán thiết kế máy đóng gói đường que hàn nhiệt ba biên :

DDC 621.8
Tác giả CN Văng Trường Giang
Nhan đề Nghiên cứu tính toán thiết kế máy đóng gói đường que hàn nhiệt ba biên : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí / Văng Trường Giang, Nguyễn Vũ Nguyên, Võ Quốc Đạt,...; CBHD: Huỳnh Minh Huy, Đoàn Hữu Liêm
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 108tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Nghiên cứu
Từ khóa Máy đóng gói
Từ khóa Thiết kế máy
Tác giả(bs) CN Huỳnh Minh Huy
Tác giả(bs) CN Đoàn Hữu Liêm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vũ Nguyên
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000767
00000000nam#a2200000ui#4500
00132033
0024
0045A21D978-F8E9-4FC6-9377-00F1DC5BD6F8
005202309120947
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912094752|bquyenntl|y20230911141016|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8|bNgh
100 |aVăng Trường Giang
245 |aNghiên cứu tính toán thiết kế máy đóng gói đường que hàn nhiệt ba biên : |bĐồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí / |cVăng Trường Giang, Nguyễn Vũ Nguyên, Võ Quốc Đạt,...; CBHD: Huỳnh Minh Huy, Đoàn Hữu Liêm
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a108tr. : |bminh họa ; |c30cm.|eCD-ROM
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aNghiên cứu
653 |aMáy đóng gói
653 |aThiết kế máy
700 |aHuỳnh Minh Huy|eNgười hướng dẫn
700 |aĐoàn Hữu Liêm|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Vũ Nguyên|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000767
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000767thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000767 Kho Luận Án – Luận Văn 621.8 Ngh Khóa Luận 1