thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 Môp
    Nhan đề: Mô phỏng cơ cấu và tính toán động lực học làm cơ sở nghiên cứu cải tiến khai thác cơ cấu điều chỉnh độ chính xác tịnh tiến của bàn trượt ngang máy tiện T18A :

DDC 621.8
Tác giả CN Đỗ Nguyễn Duy Khoa
Nhan đề Mô phỏng cơ cấu và tính toán động lực học làm cơ sở nghiên cứu cải tiến khai thác cơ cấu điều chỉnh độ chính xác tịnh tiến của bàn trượt ngang máy tiện T18A : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / Đỗ Nguyễn Duy Khoa, Lê Hoàng Quốc, Nguyễn Hữu Phúc, ...; GVHD: Huỳnh Minh Huy, Đoàn hữu Liêm
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 82tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Máy công cụ
Từ khóa Cấu trúc cơ bàn trượt ngang
Từ khóa Máy tiện T18A
Tác giả(bs) CN Huỳnh Minh Huy
Tác giả(bs) CN Lê Hoàng Quốc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Phúc
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000768
00000000nam#a2200000ui#4500
00132034
0024
0047EE54E98-5959-44D2-BF66-AD6A2E4EC2FB
005202309120948
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912094829|bquyenntl|y20230911141145|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8|bMôp
100 |aĐỗ Nguyễn Duy Khoa
245 |aMô phỏng cơ cấu và tính toán động lực học làm cơ sở nghiên cứu cải tiến khai thác cơ cấu điều chỉnh độ chính xác tịnh tiến của bàn trượt ngang máy tiện T18A : |bĐồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí / |cĐỗ Nguyễn Duy Khoa, Lê Hoàng Quốc, Nguyễn Hữu Phúc, ...; GVHD: Huỳnh Minh Huy, Đoàn hữu Liêm
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a82tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aMáy công cụ
653 |aCấu trúc cơ bàn trượt ngang
653 |aMáy tiện T18A
700 |aHuỳnh Minh Huy|eNgười hướng dẫn
700 |aLê Hoàng Quốc|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Hữu Phúc|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000768
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000768thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000768 Kho Luận Án – Luận Văn 621.8 Môp Khóa Luận 1