thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621 TR-L
    Nhan đề: Mô hình nhà thông minh 4.0 :

DDC 621
Tác giả CN Trần Minh Lượng
Nhan đề Mô hình nhà thông minh 4.0 : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành CNKT Cơ điện tử / Trần Minh Lượng, Võ Duy Bình, Thiều Đình Dũng; GVHD: Nguyễn Văn Thanh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
Mô tả vật lý 61tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Mạch điều khiển
Từ khóa Mô hình nhà thông minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thanh
Tác giả(bs) CN Thiều Đình Dũng
Tác giả(bs) CN Võ Duy Bình
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000770
00000000nam#a2200000ui#4500
00132036
0024
004612FA71E-E54F-4A0E-A3BF-151B09703997
005202309120949
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230912094925|bquyenntl|c20230911142050|dhoangnh|y20230911141951|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bTR-L
100 |aTrần Minh Lượng
245 |aMô hình nhà thông minh 4.0 : |bKhóa luận tốt nghiệp đại học ngành CNKT Cơ điện tử / |cTrần Minh Lượng, Võ Duy Bình, Thiều Đình Dũng; GVHD: Nguyễn Văn Thanh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2021
300 |a61tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aMạch điều khiển
653 |aMô hình nhà thông minh
700 |aNguyễn Văn Thanh|eNgười hướng dẫn
700 |aThiều Đình Dũng|eĐồng tác giả
700 |aVõ Duy Bình|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000770
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000770thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000770 Kho Luận Án – Luận Văn 621 TR-L Khóa Luận 1