thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621 Thi
    Nhan đề: Thiết kế và thi công mô hình thang nâng dành cho xe lăn Wheelchair lift :

DDC 621
Tác giả CN Đỗ Tuấn Khang
Nhan đề Thiết kế và thi công mô hình thang nâng dành cho xe lăn Wheelchair lift : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Đỗ Tuấn Khang, Trương Hoàng Thuận, Huỳnh Quang Trường...; CBHD: Nguyễn Quang Sáng
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
Mô tả vật lý 87tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Thi công
Từ khóa Thang nâng
Tác giả(bs) CN Huỳnh Quan Trường
Tác giả(bs) CN Trương Hoàng Thuận
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000771
00000000nam#a2200000ui#4500
00132037
0024
0042BC76C13-8CF0-4C75-9B65-67EADC3EBE65
005202309120949
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230912094949|bquyenntl|y20230911142811|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bThi
100 |aĐỗ Tuấn Khang
245 |aThiết kế và thi công mô hình thang nâng dành cho xe lăn Wheelchair lift : |bĐồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / |cĐỗ Tuấn Khang, Trương Hoàng Thuận, Huỳnh Quang Trường...; CBHD: Nguyễn Quang Sáng
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2021
300 |a87tr. : |bminh họa ; |c30cm.|eCD-ROM
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aThiết kế
653 |aThi công
653 |aThang nâng
700 |aHuỳnh Quan Trường|eĐồng tác giả
700 |aTrương Hoàng Thuận|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Quang Sáng|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000771
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000771thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000771 Kho Luận Án – Luận Văn 621 Thi Khóa Luận 1