thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621 Thap
    Nhan đề: Tháp đỗ xe thông minh :

DDC 621
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Hùng
Nhan đề Tháp đỗ xe thông minh : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Nguyễn Hoàng Hùng, Lê Nhựt Luân, Nguyễn Trí Nghĩa,...; GVHD: Nguyễn Quang Sáng
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 89tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Bãi đỗ xe tự động
Từ khóa Pallet
Tác giả(bs) CN Lê Nhựt Luân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trí Nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000772
00000000nam#a2200000ui#4500
00132038
0024
004FD4ED443-1C28-4E85-AFEF-630E4EB9356E
005202309120950
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912095019|bquyenntl|y20230911142828|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bThap
100 |aNguyễn Hoàng Hùng
245 |aTháp đỗ xe thông minh : |bĐồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / |cNguyễn Hoàng Hùng, Lê Nhựt Luân, Nguyễn Trí Nghĩa,...; GVHD: Nguyễn Quang Sáng
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a89tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aBãi đỗ xe tự động
653 |aPallet
700 |aLê Nhựt Luân|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Trí Nghĩa|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Quang Sáng|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000772
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000772thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000772 Kho Luận Án – Luận Văn 621 Thap Khóa Luận 1