thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 629 PH-T
    Nhan đề: Khai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Honda F18B :

DDC 629
Tác giả CN Phạm Nhựt Thanh
Nhan đề Khai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Honda F18B : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô / Phạm Nhựt Thanh, Ngô Minh Mẫn, Nguyễn Hiếu Thuận; GVHD: Nguyễn Tấn Được
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 58tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Động cơ Honda F18B
Từ khóa Hệ thống phun xăng điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Được
Tác giả(bs) CN Ngô Minh Mẫn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hiếu Thuận
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000773
00000000nam#a2200000ui#4500
00132039
0024
004BCC97965-A6F7-44AA-9F08-171749D59E70
005202309120950
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912095054|bquyenntl|y20230911143528|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629|bPH-T
100 |aPhạm Nhựt Thanh
245 |aKhai thác và bảo trì mô hình động cơ phun xăng Honda F18B : |bĐồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô / |cPhạm Nhựt Thanh, Ngô Minh Mẫn, Nguyễn Hiếu Thuận; GVHD: Nguyễn Tấn Được
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a58tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aĐộng cơ Honda F18B
653 |aHệ thống phun xăng điện tử
700 |aNguyễn Tấn Được|eNgười hướng dẫn
700 |aNgô Minh Mẫn|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Hiếu Thuận|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000773
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000773thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000773 Kho Luận Án – Luận Văn 629 PH-T Khóa Luận 1