thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 629
    Nhan đề: Khai thác và bảo trỉ mô hình động cơ Diesel 1KZ-TE :

DDC 629
Tác giả CN Trần Minh Nhựt
Nhan đề Khai thác và bảo trỉ mô hình động cơ Diesel 1KZ-TE : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô / Trần Minh Nhựt, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thanh Duy; GVHD: Nguyễn Tấn Được
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 71tr. : bảng, hình ành ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Động cơ Diesel Toyota 1KZ-TE
Từ khóa Hệ thống Diesel
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Duy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Được
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Nhân
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000776
00000000nam#a2200000ui#4500
00132042
0024
0049106BC03-D322-4D0E-B931-227EE6E2A693
005202309120952
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912095210|bquyenntl|y20230911144137|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a629
100 |aTrần Minh Nhựt
245 |aKhai thác và bảo trỉ mô hình động cơ Diesel 1KZ-TE : |bĐồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô / |cTrần Minh Nhựt, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thanh Duy; GVHD: Nguyễn Tấn Được
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a71tr. : |bbảng, hình ành ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aĐộng cơ Diesel Toyota 1KZ-TE
653 |aHệ thống Diesel
700 |aNguyễn Thanh Duy|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Tấn Được|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Trọng Nhân|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000776
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000776thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000776 Kho Luận Án – Luận Văn 629 Khóa Luận 1