thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621 NG-T
    Nhan đề: Thiết kế và điều khiển nhà thông minh qua app Blynk :

DDC 621
Tác giả CN Nguyễn Chí Thanh
Nhan đề Thiết kế và điều khiển nhà thông minh qua app Blynk : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Nguyễn Chí Thanh, Phan Thị Phương Vy, Nguyễn Minh Tâm; CBHD: Nguyễn Văn Thanh
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 51tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Điều khiển
Từ khóa Nhà thông minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Tâm
Tác giả(bs) CN Phan Thị Phương Vy
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000777
00000000nam#a2200000ui#4500
00132043
0024
0046A1986E2-43CD-4E03-A808-6FEC12D7BC29
005202309120952
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912095235|bquyenntl|y20230911144437|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bNG-T
100 |aNguyễn Chí Thanh
245 |aThiết kế và điều khiển nhà thông minh qua app Blynk : |bĐồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / |cNguyễn Chí Thanh, Phan Thị Phương Vy, Nguyễn Minh Tâm; CBHD: Nguyễn Văn Thanh
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a51tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aThiết kế
653 |aĐiều khiển
653 |aNhà thông minh
700 |aNguyễn Văn Thanh|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Minh Tâm|eĐồng tác giả
700 |aPhan Thị Phương Vy|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000777
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000777thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000777 Kho Luận Án – Luận Văn 621 NG-T Khóa Luận 1