thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 621 Thie
    Nhan đề: Thiết kế, xây dựng mô hình phân loại sản phẩm theo màu sắc dựa trên bo mạch RASPBERRY PI 4 :

DDC 621
Tác giả CN Võ Ngọc Đăng Khoa
Nhan đề Thiết kế, xây dựng mô hình phân loại sản phẩm theo màu sắc dựa trên bo mạch RASPBERRY PI 4 : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Võ Ngọc Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Hiếu, Bùi Đức Minh,...; GVHD: Hoàng Hữu Duy
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 100tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Bo mạch RASPBERRY PI 4
Từ khóa Xử lý ảnh
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Minh
Tác giả(bs) CN Hoàng Hữu Duy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Hiếu
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000778
00000000nam#a2200000ui#4500
00132044
0024
00428DD4C9E-1341-494C-959E-D79182E63113
005202309120953
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230912095303|bquyenntl|y20230911144951|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621|bThie
100 |aVõ Ngọc Đăng Khoa
245 |aThiết kế, xây dựng mô hình phân loại sản phẩm theo màu sắc dựa trên bo mạch RASPBERRY PI 4 : |bĐồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / |cVõ Ngọc Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Hiếu, Bùi Đức Minh,...; GVHD: Hoàng Hữu Duy
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a100tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kỹ thuật công nghệ
653 |aThiết kế
653 |aBo mạch RASPBERRY PI 4
653 |aXử lý ảnh
700 |aBùi Đức Minh|eĐồng tác giả
700 |aHoàng Hữu Duy|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Trọng Hiếu|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000778
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000778thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000778 Kho Luận Án – Luận Văn 621 Thie Khóa Luận 1