thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 363.19 TH-T
    Nhan đề: Kiểm nghiệm thực phẩm :

DDC 363.19
Tác giả CN Thái Nguyễn Hùng Thu
Nhan đề Kiểm nghiệm thực phẩm : Tài liệu đào tạo sau đại học / Thái Nguyễn Hùng Thu (Ch.b.), Phạm Thị Thanh Hà, Lê Thị Hồng Hảo
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2023
Mô tả vật lý 147tr. : bảng ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày đại cương về thực phẩm; kiểm nghiệm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ thuật phân tích hoá học thực phẩm và vi sinh thực phẩm; một số kỹ thuật đánh giá nhanh thực phẩm
Từ khóa Kiểm nghiệm thực phẩm
Tác giả(bs) CN Lê Thị Hồng Hảo
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Thanh Hà
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101002606-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00132113
0021
00468C3889D-6EAC-44FF-A333-FBC0E3014A7A
005202310091046
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786046660514|c70000 VNĐ
039|a20231009104631|bquyenntl|c20231004153526|dhoangnh|y20231004153446|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a363.19|bTH-T
100 |aThái Nguyễn Hùng Thu
245 |aKiểm nghiệm thực phẩm : |bTài liệu đào tạo sau đại học / |cThái Nguyễn Hùng Thu (Ch.b.), Phạm Thị Thanh Hà, Lê Thị Hồng Hảo
250|aXuất bản lần thứ 2, có sửa chữa
260 |aH. : |bY học, |c2023
300 |a147tr. : |bbảng ; |c27cm.
520 |aTrình bày đại cương về thực phẩm; kiểm nghiệm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ thuật phân tích hoá học thực phẩm và vi sinh thực phẩm; một số kỹ thuật đánh giá nhanh thực phẩm
653 |aKiểm nghiệm thực phẩm
700 |aLê Thị Hồng Hảo
700 |aPhạm Thị Thanh Hà
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101002606-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002608thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002606 Kho Sách giáo trình 363.19 TH-T Sách giáo trình 1
2 101002607 Kho Sách giáo trình 363.19 TH-T Sách giáo trình 2 Hạn trả:12-02-2024
3 101002608 Kho Sách giáo trình 363.19 TH-T Sách giáo trình 3