thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.3 MA-T
    Nhan đề: Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học /

DDC 372.3
Tác giả CN Mai Sỹ Tuấn
Nhan đề Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 124tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
Từ khóa Phát triển
Từ khóa Dạy học
Từ khóa Khoa học
Từ khóa Sách giáo viên
Từ khóa Tiểu học
Từ khóa Khả năng
Tác giả(bs) CN Lương Việt Thái
Tác giả(bs) CN Bùi Phương Nga
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002614
00000000nam#a2200000ui#4500
00132132
0021
004281727D1-9EFF-44E3-A2AF-0A1EDABD92A4
005202310091047
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a.9786045441541|c60000 VNĐ
039|a20231009104739|bquyenntl|y20231005110742|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a372.3|bMA-T
100 |aMai Sỹ Tuấn
245 |aDạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / |cMai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2018
300 |a124tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aMột số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
653 |aPhát triển
653 |aDạy học
653 |aKhoa học
653 |aSách giáo viên
653 |aTiểu học
653 |aKhả năng
700 |aLương Việt Thái
700 |aBùi Phương Nga
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002614
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002614thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002614 Kho Sách giáo trình 372.3 MA-T Sách giáo trình 1