thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 530 LE-T
    Nhan đề: Characteristics of the ceramic layer prepared by centrifugal thermite reaction /

DDC 530
Tác giả CN Lê Minh Tùng
Nhan đề Characteristics of the ceramic layer prepared by centrifugal thermite reaction / Lê Minh Tùng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023
Mô tả vật lý 110tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa Cấu trúc vật lý
Từ khóa Phản ứng hóa học
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(10): 102005312-21
00000000nam#a2200000ui#4500
00132135
0022
004E9F9C45F-E185-4B80-99A3-797C8DF69236
005202310240852
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043571608|c88000 VNĐ
039|a20231024085219|bquyenntl|c20231018084233|dquyenntl|y20231016144031|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |avm
082 |a530|bLE-T
100 |aLê Minh Tùng
245 |aCharacteristics of the ceramic layer prepared by centrifugal thermite reaction / |cLê Minh Tùng
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2023
300 |a110tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aCấu trúc vật lý
653 |aPhản ứng hóa học
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(10): 102005312-21
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005321thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005312 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005313 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005314 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005315 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005316 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102005317 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102005318 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102005319 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102005320 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102005321 Kho Sách tham khảo 530 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 10