thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 515 NG-T
    Nhan đề: Bài tập toán học cao cấp.

DDC 515
Tác giả CN Nguyễn Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán học cao cấp. T.3, Chuỗi và phương trình vi phân / Nguyễn Đình Trí (Ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Thảo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 203tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa Bài tập
Từ khóa Giải tích
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Thảo
Tác giả(bs) CN Trần Việt Dũng
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Hiền
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(10): 102005339-48
00000000nam#a2200000ui#4500
00132169
0022
0046188AB90-5458-49DB-9FA8-4E2E47290704
005202311030822
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786040369789|c75000 VNĐ
039|a20231103082232|bquyenntl|y20231102141415|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Trí
245 |aBài tập toán học cao cấp. |nT.3, |pChuỗi và phương trình vi phân / |cNguyễn Đình Trí (Ch.b.), Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiền, Nguyễn Xuân Thảo
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a203tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aBài tập
653 |aGiải tích
700 |aNguyễn Xuân Thảo
700 |aTrần Việt Dũng
700 |aTrần Xuân Hiền
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(10): 102005339-48
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005340thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005339 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005340 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005341 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005342 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005343 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102005344 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102005345 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102005346 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102005347 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102005348 Kho Sách tham khảo 515 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 10