thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 327.1 VU-K
    Nhan đề: Xung đột Nga - Ukraine và những bài học về chính sách đối ngoại :

DDC 327.1
Tác giả CN Vũ Văn Khanh
Nhan đề Xung đột Nga - Ukraine và những bài học về chính sách đối ngoại : Sách tham khảo / Vũ Văn Khanh
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 308tr. ; 21cm.
Từ khóa Sách tham khảo
Từ khóa Nga
Từ khóa Chính sách đối ngoại
Từ khóa Ukraine
Từ khóa Xung đột
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005414-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00133208
0022
00441DBF819-744A-4073-AF86-3B4575E94DFA
005202401041434
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045199237
039|a20240104143452|bquyenntl|y20240102143349|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a327.1|bVU-K
100 |aVũ Văn Khanh
245 |aXung đột Nga - Ukraine và những bài học về chính sách đối ngoại : |bSách tham khảo / |cVũ Văn Khanh
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2023
300 |a308tr. ; |c21cm.
653 |aSách tham khảo
653 |aNga
653 |aChính sách đối ngoại
653 |aUkraine
653 |aXung đột
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005414-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005414thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005414 Kho Sách tham khảo 327.1 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005415 Kho Sách tham khảo 327.1 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005416 Kho Sách tham khảo 327.1 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005417 Kho Sách tham khảo 327.1 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005418 Kho Sách tham khảo 327.1 VU-K Sách tham khảo tiếng Việt 5