thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 HU-M
    Nhan đề: Vượt qua nghịch cảnh :

DDC 959.7
Tác giả CN Huỳnh Văn Một
Nhan đề Vượt qua nghịch cảnh : Hồi ký / Huỳnh Văn Một; Huỳnh Thị Minh Tâm tập hợp
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2023
Mô tả vật lý 332tr. ; 21cm.
Từ khóa Hồi kí
Từ khóa Cuộc đời
Từ khóa Sự nghiệp
Từ khóa Huỳnh Văn Một,1912-1992, Nhà hoạt động cách mạng, Việt Nam
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Minh Tâm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102005429-33
00000000nam#a2200000ui#4500
00133210
0022
00456472D45-DC97-4B9E-BDF2-4D83920748C6
005202401041436
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045199572
039|a20240104143647|bquyenntl|y20240102143937|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bHU-M
100 |aHuỳnh Văn Một
245 |aVượt qua nghịch cảnh : |bHồi ký / |cHuỳnh Văn Một; Huỳnh Thị Minh Tâm tập hợp
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2023
300 |a332tr. ; |c21cm.
653 |aHồi kí
653 |aCuộc đời
653 |aSự nghiệp
653 |aHuỳnh Văn Một,1912-1992, Nhà hoạt động cách mạng, Việt Nam
700 |aHuỳnh Thị Minh Tâm|eTập hợp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102005429-33
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005429thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005429 Kho Sách tham khảo 959.7 HU-M Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005430 Kho Sách tham khảo 959.7 HU-M Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005431 Kho Sách tham khảo 959.7 HU-M Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005432 Kho Sách tham khảo 959.7 HU-M Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005433 Kho Sách tham khảo 959.7 HU-M Sách tham khảo tiếng Việt 5