thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 306.597 ĐA-A
    Nhan đề: Việt Nam văn hóa sử cương /
DDC 306.597
Tác giả CN Đào Duy Anh
Nhan đề Việt Nam văn hóa sử cương /Đào Duy Anh
Thông tin xuất bản H. :Văn hoá thông tin,2006
Mô tả vật lý 369tr. ;19cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM010259-60, KM034924
00000000nam a2200000 a 4500
0013394
0022
004TVL060003658
008060925s2006 vm| vie
0091 0
039|y20060925081900|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a306.597|bĐA-A
1001|aĐào Duy Anh
24500|aViệt Nam văn hóa sử cương /|cĐào Duy Anh
260|aH. :|bVăn hoá thông tin,|c2006
300|a369tr. ;|c19cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM010259-60, KM034924
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM010259 Kho Sách tham khảo 306.597 ĐA-A Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 KM010260 Kho Sách tham khảo 306.597 ĐA-A Sách tham khảo tiếng Việt 2 Hạn trả:22-07-2021
3 KM034924 Kho Sách tham khảo 306.597 ĐA-A Sách tham khảo tiếng Việt 3