thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 NG-T
    Nhan đề: Những nét đặc sắc của vùng địa văn hóa đồng bằng sông Hồng /

DDC 959.7
Tác giả CN Nguyễn Viết Thịnh
Nhan đề Những nét đặc sắc của vùng địa văn hóa đồng bằng sông Hồng / Nguyễn Viết Thịnh (Ch.b.), Đỗ Thị Minh Đức, Trần Thị Hồng Nhung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 363tr. : hình ảnh ; 21cm.
Từ khóa Văn hóa
Từ khóa Đồng bằng sông Hồng
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Địa lý
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hồng Nhung
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Minh Đức
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005442-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00134214
0022
004938A9544-9A94-42DA-BD21-F20CD44BE795
005202401251032
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049915475
039|a20240125103255|bhoangnh|y20240124100136|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bNG-T
100 |aNguyễn Viết Thịnh
245 |aNhững nét đặc sắc của vùng địa văn hóa đồng bằng sông Hồng / |cNguyễn Viết Thịnh (Ch.b.), Đỗ Thị Minh Đức, Trần Thị Hồng Nhung
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a363tr. : |bhình ảnh ; |c21cm.
653 |aVăn hóa
653 |aĐồng bằng sông Hồng
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aĐịa lý
700 |aTrần Thị Hồng Nhung
700 |aĐỗ Thị Minh Đức
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005442-5
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005445thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005442 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005443 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005444 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005445 Kho Sách tham khảo 959.7 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 4