thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 307.7
    Nhan đề: Cảnh quan và bộ mặt tộc người /

DDC 307.7
DDC
Tác giả CN Nguyễn Từ Chi
Nhan đề Cảnh quan và bộ mặt tộc người / Nguyễn Từ Chi (Ch.b.), Bùi Xuân Đính, Nguyễn Quốc Hùng...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 360tr. : bảng ; 21cm.
Từ khóa Làng
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Cảnh quan
Tác giả(bs) CN Vũ Huy Quang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Thiệu
Tác giả(bs) CN Bùi Xuân Đính
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): 102005450-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00134216
0022
0045ABB3D96-A384-4257-ADCA-C3B6F21A9D60
005202401251034
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049915598
039|a20240125103406|bhoangnh|c20240125091233|dhoangnh|y20240124111543|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a307.7
082|bNG-C
100 |aNguyễn Từ Chi
245 |aCảnh quan và bộ mặt tộc người / |cNguyễn Từ Chi (Ch.b.), Bùi Xuân Đính, Nguyễn Quốc Hùng...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2023
300 |a360tr. : |bbảng ; |c21cm.
653 |aLàng
653 |aViệt Nam
653 |aCảnh quan
700 |aVũ Huy Quang
700 |aNguyễn Quốc Hùng
700 |aNguyễn Duy Thiệu
700 |aBùi Xuân Đính
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): 102005450-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005450thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005450 Kho Sách tham khảo 307.7 Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005451 Kho Sách tham khảo 307.7 Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005452 Kho Sách tham khảo 307.7 Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005453 Kho Sách tham khảo 307.7 Sách tham khảo tiếng Việt 4