thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 577 NG-M
    Nhan đề: Phổ biến kiến thức về hệ sinh thái VAC /

DDC 577
Tác giả CN Nguyễn Văn Mấn
Nhan đề Phổ biến kiến thức về hệ sinh thái VAC / Nguyễn Văn Mấn
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 1994
Mô tả vật lý 13tr. ; cm.
Từ khóa VAC
Từ khóa Hệ sinh thái
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135345
0022
00439C176BF-E62A-45EF-B6EF-3A785415F582
005202405041455
008081223s1994 vm| vie
0091 0
039|a20240504145559|bHOANGNH|y20240502154213|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avn
082 |a577|bNG-M
100 |aNguyễn Văn Mấn
245 |aPhổ biến kiến thức về hệ sinh thái VAC / |cNguyễn Văn Mấn
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c1994
300 |a13tr. ; |ccm.
653 |aVAC
653 |aHệ sinh thái
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/phổ biến kt về hệ sinh thái vac_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào