thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 571.2 Giao
    Nhan đề: Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng

DDC 571.2
Nhan đề Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Mô tả vật lý 160tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Từ khóa Sinh lý học
Từ khóa Thực vật
Từ khóa Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135346
0022
0046698D731-D0EB-4066-8479-A8CF7753418A
005202405041454
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240504145451|bHOANGNH|y20240503103609|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a571.2|bGiao
245 |aGiáo trình sinh lý thực vật ứng dụng
260 |aH. : |bTrường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
300 |a160tr. : |bbảng, hình vẽ ; |ccm.
653 |aSinh lý học
653 |aThực vật
653 |aGiáo trình
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/gt sinh lý thực vật ứng dụng_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào