thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 615 PH-K
    Nhan đề: Giáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học /

DDC 615
Tác giả CN Phan Quốc Kinh
Nhan đề Giáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học / Phan Quốc Kinh
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 215tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Từ khóa Hợp chất tự nhiên
Từ khóa Thuốc
Từ khóa Dược phẩm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135347
0022
004E3B67A0C-8A8B-4B07-96C6-AECF58AA0B49
005202405041116
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20240504111647|bquyenntl|y20240503151929|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a615|bPH-K
100 |aPhan Quốc Kinh
245 |aGiáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học / |cPhan Quốc Kinh
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a215tr. : |bbảng, hình vẽ ; |ccm.
653 |aHợp chất tự nhiên
653 |aThuốc
653 |aDược phẩm
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giao trinh cac hop chat thien nhien co hoat chat sinh hoc_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào