thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 354.3 HO-T
    Nhan đề: Giáo trình quản lý môi trường /

DDC 354.3
Tác giả CN Hồ Thị Lam Trà
Nhan đề Giáo trình quản lý môi trường / Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Nông nghiệp, 2011
Mô tả vật lý 271tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Từ khóa Quản lý
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Môi trường
Tác giả(bs) CN Cao Trường Sơn
Tác giả(bs) CN Lương Đức Anh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135352
0022
004E916A182-01C8-498C-9C46-E75E796D1688
005202405041121
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20240504112115|bquyenntl|y20240504080932|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a354.3|bHO-T
100 |aHồ Thị Lam Trà
245 |aGiáo trình quản lý môi trường / |cHồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn
260 |aH. : |bĐại học Nông nghiệp, |c2011
300 |a271tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
653 |aQuản lý
653 |aGiáo trình
653 |aMôi trường
700 |aCao Trường Sơn|eĐồng tác giả
700 |aLương Đức Anh|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/gt quản lý môi trườngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào