thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 333.7 Bao
    Nhan đề: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

DDC 333.7
Tác giả TT Cục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
Nhan đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thông tin xuất bản H. : Xưởng in Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2000
Mô tả vật lý 290tr. ; cm.
Từ khóa Tác động
Từ khóa Đánh giá
Từ khóa Môi trường
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135353
0022
004DE35B7D9-F4BB-4AF1-8633-2300EC163BA2
005202405041113
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20240504111346|bquyenntl|y20240504081850|zquyenntl
040 |aTGULIB
082 |a333.7|bBao
110 |aCục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
245 |a Báo cáo đánh giá tác động môi trường
260 |aH. : |bXưởng in Viện Thông tin Khoa học Xã hội, |c2000
300 |a290tr. ; |ccm.
653 |aTác động
653 |aĐánh giá
653 |aMôi trường
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/báo cáo đánh giá tác động môi trườngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào