thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 551.6 PH-T
    Nhan đề: Các phương pháp thống kê trong khí hậu /

DDC 551.6
Tác giả CN Phan Văn Tân
Nhan đề Các phương pháp thống kê trong khí hậu / Phan Văn Tân
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 15tr. ; cm.
Từ khóa Khí hậu
Từ khóa Thống kê toán học
Từ khóa Ứn dụng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00135359
0022
00460999C0B-76F7-4E99-B01F-FAD2E54AAA4B
005202405131519
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20240513151913|bquyenntl|y20240506083312|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a551.6|bPH-T
100 |aPhan Văn Tân
245 |aCác phương pháp thống kê trong khí hậu / |cPhan Văn Tân
260 |aH. : |bĐại học Quốc Gia Hà Nội, |c2005
300 |a15tr. ; |ccm.
653 |aKhí hậu
653 |aThống kê toán học
653 |aỨn dụng
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/phương pháp thống kê trong khí hậu phan văn tânthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào