thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 909 LE-T
    Nhan đề: Lịch sử văn minh thế giới :

DDC 909
Tác giả CN Lê Thế Tài
Nhan đề Lịch sử văn minh thế giới : Tập bài giảng / Lê Thế Tài b.s.
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam
Mô tả vật lý 160tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản
Từ khóa Văn minh
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Thế giới
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00136373
0022
0048DECA518-83F6-451C-9F38-79BD1248FA1A
005202405071019
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20240507101954|bhoangnh|y20240507095531|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a909|bLE-T
100 |aLê Thế Tài
245 |aLịch sử văn minh thế giới : |bTập bài giảng / |cLê Thế Tài b.s.
260 |aH. : |bHồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam
300 |a160tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản
653 |aVăn minh
653 |aLịch sử
653 |aThế giới
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/tập bài giảng lịch sử văn minh thế giới_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào