thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 591.76 LE-B
    Nhan đề: Tóm tắt bài giảng Thủy sinh động vật /

DDC 591.76
Tác giả CN Lê Thị Bình
Nhan đề Tóm tắt bài giảng Thủy sinh động vật / Lê Thị Bình
Thông tin xuất bản Trường Đại học Nông Lâm, 2000
Mô tả vật lý 111tr. : Hình ảnh ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Nông Lâm. Khoa Thủy sản
Từ khóa Thủy sinh
Từ khóa Động vật
Từ khóa Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00136383
0022
00470026F92-3D06-4272-B65E-D2FAFA932266
005202405140822
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20240514082233|bquyenntl|y20240509084011|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a591.76|bLE-B
100 |aLê Thị Bình
245 |aTóm tắt bài giảng Thủy sinh động vật / |cLê Thị Bình
260 |bTrường Đại học Nông Lâm, |c2000
300 |a111tr. : |bHình ảnh ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Nông Lâm. Khoa Thủy sản
653 |aThủy sinh
653 |aĐộng vật
653 |aGiáo trình
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/bg thủy sinh động vậtthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào