thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 580 SH-R
    Nhan đề: Phương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật /

DDC 580
Tác giả CN Shivas Roger
Nhan đề Phương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật / Roger Shivas , Dean Beasley, John Thomas
Thông tin xuất bản 2005
Mô tả vật lý 81tr. ; cm.
Từ khóa Thực vật
Từ khóa Mẫu bệnh
Từ khóa Quản lý
Tác giả(bs) CN Andrew Geering
Tác giả(bs) CN Dean Beasley
Tác giả(bs) CN John Thomas
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00136400
0022
0041A13782F-77DB-44AE-BE62-33A07A4BBCD9
005202405160922
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20240516092158|bquyenntl|y20240513084814|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a580|bSH-R
100 |aShivas Roger
245 |aPhương pháp quản lý mẫu bệnh thực vật / |cRoger Shivas , Dean Beasley, John Thomas
260 |c2005
300 |a81tr. ; |ccm.
653 |aThực vật
653 |aMẫu bệnh
653 |aQuản lý
700 |aAndrew Geering|eĐồng tác giả
700 |aDean Beasley|eĐồng tác giả
700 |aJohn Thomas|eĐồng tác giả
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/pp quản lý mẫu bệnh thực vậtthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào