thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 664
    Nhan đề: Food Microbiology /

DDC 664
Tác giả CN Adams, Martin R.
Nhan đề Food Microbiology / Martin R. Adams, Maurice O. Moss
Lần xuất bản Third Edition
Thông tin xuất bản UK : The Royal Society of Chemistry, 2008
Mô tả vật lý 478p. ; cm.
Từ khóa Food--Microbiology.
Từ khóa Food--Microbiology--Periodicals.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00136429
0021
00450B6084B-25C8-4907-AA7A-09BCC3AFB355
005202405201415
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240520141534|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a664
100 |aAdams, Martin R.
245 |aFood Microbiology / |cMartin R. Adams, Maurice O. Moss
250 |aThird Edition
260 |aUK : |b The Royal Society of Chemistry, |c2008
300 |a478p. ; |ccm.
653 |aFood--Microbiology.
653 |aFood--Microbiology--Periodicals.
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào